Vacatures

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) is met circa 200 medewerkers de grootste aanbieder op het gebied van kinderopvang in Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw. Vanuit circa 30 locaties bieden we diverse soorten kinderopvang: kinder- en peuteropvang en voor-, tussen- en naschoolse opvang.

SKR is een innovatieve organisatie met een brede maatschappelijke oriëntatie, waar de ontwikkeling van het spelend lerend kind en medewerkers centraal staat. Werken bij Kinderopvang Roermond, Echt en Maasgouw betekent groei, teamwork en professionaliteit.

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:


Als locatie coördinator voer je naast de reguliere pedagogisch medewerker-taken meerdere coördinerende taken uit. Deze taken behoren structureel tot de functie. Daarnaast ben je evenals de pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De locatie coördinator ressorteert hiërarchisch onder de operationeel manager en stelt in samenwerking met deze een locatiewerkplan op dat afgestemd is op het uitgezette beleid.

De functie-inhoud:
 • Houdt toezicht en geeft feedback op de uitvoering van de werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers en andere medewerkers van de betreffende locaties.
 • Adviseert en ondersteunt de pedagogisch medewerkers in probleemsituaties onder andere als terugvalmogelijkheid.
 • Signaleert knelpunten of aandachtspunten inzake medewerkers bij de operationeel manager.
 • Regelt onderling en in overleg met de medewerkers de bereikbaarheid van de locatie.
 • Fungeert als aanspreekpunt binnen de locatie of locaties, maar ook voor ouders/ verzorgers.
 • Zorgt voor de juiste kwantitatieve bezetting en stelt daarbij een rooster op binnen vastgestelde kaders.
 • Stemt de reguliere planning (roosters) en invulling daarvan met planning af, teneinde een kwalitatieve en rendabele dienstverlening te borgen.
 • Voert het dagelijks beheer van de accommodatie(s) en inventaris van de betreffende organisatorische eenheid.
 • Heeft contact met externe instanties daar waar het gaat over operationele aspecten.
 • Behandelt klachten van ouders/ verzorgers volgens de binnen de organisatie afgesproken richtlijnen en procedures.
 • Verricht diverse administratieve werkzaamheden in overleg met de operationeel manager.
 • Is verantwoordelijk voor de budgetbewaking van de betreffende eenheid of eenheden.
 • Verricht reguliere werkzaamheden als pedagogisch medewerker.
Functie-eisen:

Voor deze dynamische functie dien je te beschikken over:

 • Een werk- en denkniveau dat minimaal vergelijkbaar is met een pedagogisch medewerker niveau 4.
 • Een afgeronde opleiding zijnde MBO3 opleiding SPW, SCW, MWD, AB, PABO of MBO/HBO verpleging/verzorging.
 • Pedagogische kennis en relevante werkervaring.
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen.
 • Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind.
Noodzakelijke competenties:
 • Sociale vaardigheden
 • Coachende vaardigheden
 • Plan- en organisatievermogen
 • Proactief en ondernemend
Aanbod en arbeidsvoorwaarden

In de dynamische sector waarin SKR/SKEM opereert, wordt een uitdagende functie geboden binnen een team van gemotiveerde, betrokken en collegiale professionals. De arbeidsovereenkomst zal in eerste instantie voor bepaalde tijd worden aangegaan. De positie wordt gewaardeerd met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang schaal 7.

Indien je nog vragen hebt over deze functie kunt je deze stellen aan René Raats HR Business Partner Tel. 06-53265154.

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Stuur dan een motivatie met CV voor 15 februari naar solliciteren@krmd.nl. onder vermelding van vacature LC.

De functie Pedagogisch Coach kenmerkt zich door het als allround coach verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

De Pedagogische Coach fungeert als spil tussen het pedagogische beleid en de uitvoering hiervan. Deze functie ressorteert hiërarchisch onder de bestuurder.

De functie-inhoud:
 • Helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het pedagogische beleid en achterhaalt samen hun coaching behoeften.
 • Stelt een (individueel/ groepsgerichte) coaching plan op en/of faciliteert in het opstellen daarvan.
 • Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties).
 • Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op.
 • Bewaakt de kwaliteit van het functioneren van medewerkers en bespreekt dit met de leidinggevende.
 • Organiseert en geeft trainingen gericht op deskundigheidsbevordering, bespreekt vorderingen en evalueert de inhoud en lesvorm.
 • Fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering.
 • Signaleert structurele knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers, kwaliteit van werkzaamheden en/of processen, methoden en programma’s en vertaalt deze naar adviezen voor verbetering van het gehanteerde beleid.
Functie-eisen:
Noodzakelijke competenties:
 • Sociale vaardigheden
 • Coachende vaardigheden
 • Managementvaardigheden
 • Plan- en organisatievermogen
 • Proactief en ondernemend
 • Sensitief vermogen
Aanbod en arbeidsvoorwaarden

In de dynamische sector waarin SKR/SKEM opereert, wordt een uitdagende functie geboden binnen een team van gemotiveerde, betrokken en collegiale professionals. De arbeidsovereenkomst zal in eerste instantie voor bepaalde tijd worden aangegaan. De positie wordt gewaardeerd met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kinderopvang schaal 9.

Indien u nog vragen heeft over deze functie kunt u deze stellen aan René Raats HR Business Partner Tel. 06-53265154

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Stuur dan een motivatie met CV voor 15 februari naar solliciteren@krmd.nl. onder vermelding van vacature PC.

De pedagogisch medewerker en zorgt ervoor dat kinderen zichzelf kunnen zijn in een veilige, geborgen en liefdevolle omgeving. De pedagogisch medewerker stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en is tevreden als de kinderen weer een plezierige en uitdagende dag hebben beleefd.

De motivatie om met kinderen te werken uit zich in enthousiasme, inlevingsvermogen, en verantwoordelijkheidsgevoel. De pedagogisch medewerker is te typeren als initiatiefrijk, zelfstandig en flexibel. Verder is het van belang dat er goed, duidelijk en open gecommuniceerd wordt met de kinderen, hun ouders en de collega's.

Wat vragen wij?
 • in bezit van een relevant diploma zoals MBO/HBO (SPW, SCW, MWD, AB), leid(st)er kindercentra, PABO of MBO/HBO verpleging/verzorging .
 • In het bezit van VVE- en Taal 3 F certificaat is een vereiste.
 • beschikt over sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen, ouders, stagiaires en vrijwilligers. Kernwoorden zijn: sensitiviteit, creativiteit, zelfontwikkeling en groepsgericht leidinggeven aan kinderen.
 • beschikt over een flexibele houding (5 dagen per week inzetbaar en op alle werkvormen KDV, BSO, VSO, TSO)
 • enthousiast en beschikt over een gezonde portie humor.
Wat bieden wij?
 • een uitdagende baan met ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Een inspirerende werkomgeving en een prima werksfeer waarin wij betrokkenheid, plezier in het werk en het werken in teamverband belangrijk vinden.
 • van toepassing is de (salarisregeling conform de) CAO Kinderopvang.
Solliciteren.

Graag ontvangen wij een sollicitatiebrief met CV. Deze kan opgestuurd worden naar Kinderopvang Roermond, Afdeling HRM, Roerderweg 35A, 6041 NR Roermond of per e-mail naar solliciteren@krmd.nl.

Voor inlichtingen over deze vacature kan er contact worden opgenomen met Afdeling HRM, telefoonnummer 0475 – 337 049.

Enthousiaste vrijwilligers Roermond gezocht die onze professionele pedagogisch medewerkers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken bij de Tussenschoolse Opvang op meerdere scholen in Roermond en Herten.

De Tussenschoolse Opvang wordt verzorgd van 11.45 uur tot 13.15 uur. Samen met collega’s zorgt de vrijwilliger voor een ontspannen en prettig overblijfuurtje voor de kinderen. Het opvangen van de kinderen tussen-de-middag is leuk en leerzaam.

We vragen de vrijwilliger minimaal 1 vaste dag per week beschikbaar te zijn voor een langere periode. Het is voor kinderen belangrijk dat zij zoveel mogelijk bekende gezichten zien. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor de communicatie met kinderen.

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een vergoeding van € 7,50 per dag.

Ben je enthousiast over het opvangen van kinderen op school, of wil je meer informatie, neem dan contact op met onze afdeling HR personeelszaken@krmd.nl of via 0475-337049.

Wil je je inschrijven voor Vrijwilligerswerk op een van onze locaties, vul dan het formulier ‘Inschrijving Vrijwilligerswerk’ in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over je inschrijving.

Inschrijving Vrijwilligerswerk

Enthousiaste vrijwilligers Echt/Maasgouw met groene vingers gezocht voor het bijhouden van de groenvoorziening bij onze locaties en die het leuk vinden om klussen aan de gebouwen en inventaris uit te voeren

Uiteraard kan de vrijwilliger goed omgaan met mensen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor de communicatie met zowel de kinderen als ouders en collega’s. Daarnaast is het van belang dat de vrijwilliger zowel kan samenwerken als in staat is om zelfstandig te werken. Je hebt kennis van groenonderhoud en uitvoeren van diverse klussen.

We vragen de vrijwilliger minimaal 1 vaste dag per week beschikbaar te zijn voor een langere periode. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een vergoeding van € 2,50 per uur.

Wil je meer informatie over het vrijwilligerswerk neem dan contact op met onze afdeling HR personeelszaken@krmd.nl of via 0475-337049.

Ben je enthousiast en wil je je inschrijven voor Vrijwilligerswerk op een van onze locaties, vul dan het formulier ‘Inschrijving Vrijwilligerswerk’ in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over je inschrijving.

Inschrijving Vrijwilligerswerk