Tussenschoolse Opvang (TSO)

TSO is opvang tijdens de lunchpauze van de basisschool, het zogenaamde ‘overblijven’.

Op een groep van dertig kinderen is er één professionele pedagogisch medewerker met één vrijwillig(st)er aanwezig. Samen zorgen zij voor een gezellige, ontspannen lunchpauze waarin kinderen rustig hun boterhammen kunnen eten, hun verhaal kwijt kunnen en met elkaar kunnen spelen.

We gaan zoveel mogelijk naar buiten, pas als het weer het echt niet toe laat wordt er binnen gespeeld (spel- en speelmaterialen zijn aanwezig).

Overzicht locaties tussenschoolse opvang