Peutergroepen / peuterspeelzaal

Kinderopvang Echt-Susteren, Maasgouw biedt op verschillende locaties een Peuterprogramma aan. Het Peuterprogramma is gericht op peuters van 2 tot 4 jaar, en heeft als doel de peuter spelenderwijs voor te bereiden op groep 1.

Alle aandachtspunten betreffende de opvang van uw kind, eten, dagindeling eventuele bijzonderheden en huisregels van de locatie worden met u besproken in het intakegesprek met de pedagogisch medewerker waar uw kind wordt aangemeld.

Onze Peutergroepen zijn toegankelijk voor alle kinderen en bieden aanvullende speel-, ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden op de opvoeding thuis. De kinderen kunnen spelen in een aan hen aangepaste omgeving onder begeleiding van VVE gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Vanuit het Peuterprogramma richten wij ons niet alleen op de peuters maar ook op de ouders. We besteden extra aandacht aan:

  • Gerichte taal en ontwikkelingsstimulering naast spelen
  • Gerichte signalering naast herkenning van problemen
  • Opvoedingsondersteuning naast uitwisseling van opvoedkundige ervaringen
  • Gerichte ontmoetingsmogelijkheden voor ouders (koffieochtenden, thema-avonden/ ouderavonden) naast algemene oudercontacten (bijv. breng- en haalcontacten)

Overzicht locaties peutergroepen