Naschoolse opvang (NSO)

Verspreid over de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw liggen diverse naschoolse opvang locaties. Sommigen zijn gevestigd in de zogenaamde brede school. Andere locaties vangen kinderen op van diverse scholen in de buurt. Kinderen komen te voet, met de (in-house) taxi, of zelfstandig naar de NSO.

Wij bieden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar de mogelijkheid gebruik te maken van kinderopvang buiten schooltijd, tijdens vakanties en schoolvrije dagen.

In onze NSO ligt de nadruk op de vrijetijdsbesteding van de kinderen; ontspanning en recreatie. Materialen, spellen, speelgoed en activiteiten zijn gericht op de verschillende leeftijden van kinderen. Onze locaties werken met basisgroepen. In de lokalen zijn hoekjes gecreëerd: een poppenhoek en bouwmat voor de kleinsten en een leeshoek, huiswerkhoek, creatieve- of computerhoek voor de wat oudere kinderen. Daarnaast gaan wij zoveel als mogelijk met de kinderen naar buiten. Elke locatie heeft zijn eigen identiteit en charme.

De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om activiteiten, passend bij de leeftijd, te ondernemen, en begeleiden hen hierbij. Er is een samenwerkingsverband met het Centrum voor de Kunsten, het breedtesportproject BIND en regelmatig zijn er bezoekjes van of aan bijzondere beroepsgroepen, zoals brandweer, politie of bakker.

Alle aandachtspunten betreffende de opvang van uw kind, eten, slapen, dagindeling eventuele bijzonderheden en huisregels van de locatie worden met u besproken in het intakegesprek met de pedagogisch medewerker (mentor) van de groep waar uw kind wordt aangemeld.

In vakanties worden groepen bijeen gevoegd waardoor het voor kan komen dat uw kind op een andere locatie opgevangen wordt. In deze periode wordt er extra aandacht besteed aan thema’s en worden verschillende uitstapjes georganiseerd.

Overzicht locaties naschoolse opvang