Inschrijven

Missie en visie

Onze missie

Wij staan voor zorg voor kinderen zodat zij veilig en gezond en goed voorbereid op de samenleving opgroeien. Wij stellen het spelend lerende kind met zijn eigen mogelijkheden centraal. Er is ruimte voor de eigenheid van onze mensen. Wij brengen, vanuit de context van kind en gezin, duurzame verbindingen tot stand met onze ketenpartners. Voor hen zijn we een betrouwbare en integere samenwerkingspartner. De elementen in de geformuleerde missie zijn:

  • Professionaliteit
  • Een aanwezig evenwicht tussen enerzijds zakelijkheid en anderzijds maatschappelijke betrokkenheid
  • Een financieel gezonde en stabiele bedrijfsvoering als randvoorwaarde voor continuïteit en betaalbare kinderopvang voor onze klanten
  • Een hoge kwaliteit van onze interne organisatie en bedrijfsvoering
  • Een positief imago dat onze missie bevestigt zowel intern alsook extern naar al onze belanghebbenden
Onze visie

Onze dienstverlening is duurzaam, passend en betaalbaar voor ouders. We zoeken daartoe afstemming met hen en nemen verantwoordelijkheid. We streven naar schaal vergroting en blijvende borging van de samenhang tussen mensen en organisatie onderdelen. Ons beleid naar medewerkers toe is transparant en inspirerend. We zijn steeds op zoek naar wat medewerkers beweegt en hoe we kunnen “binden” en ‘boeien”. We onderhouden relevante netwerken met ketenpartners en gemeenten. Onze visie is nader uitgewerkt in het KOEP-model (Kids, Organisation, Environment, People).

Onze strategische kernwaarden

Ten einde onze prestaties meetbaar te maken en te houden, hanteren wij in onze organisatie een viertal kernwaarden, die wij periodiek in kaart brengen te weten:

  • Klanttevredenheid
  • Innovatie- en leervermogen
  • Medewerkerstevredenheid
  • Financiële stabiliteit