Klachten

Wij vinden het van groot belang te leren van fouten en staan daarom open voor punten ter kwaliteitsverbetering en beleidsontwikkeling. Het kan altijd zijn dat er situaties ontstaan waarbij de behoefte bestaat op een concrete manier met een klacht om te gaan zodat er duidelijkheid voor alle betrokkenen ontstaat. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling opgesteld met mogelijkheden ten aanzien van de afhandeling van klachten. Dit reglement is in te zien via een link op deze website. Er bestaat zowel een interne en externe procedure, deze kunnen los van elkaar gestart worden.

Interne procedure

Heeft u een klacht, dan kunt u deze met ons delen via de interne procedure. U kunt in dit geval uw klacht of wens bespreken met de Pedagogisch Medewerker. Deze betrokkene zal zo mogelijk ( eventueel in overleg met de leidinggevende) het probleem samen met u proberen op te lossen of aan uw wens tegemoet proberen te komen. Wanneer dit lukt wordt bij deze procedure een signaalformulier ingevuld zodat de kwaliteitsverbetering kan worden teruggekoppeld binnen de organisatie. Is er geen bevredigende oplossing dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de leidinggevende van de betreffende locatie door het invullen van een klachtenformulier verkrijgbaar op al onze locaties. Deze zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 6 weken, naar tevredenheid proberen op te lossen. In deze periode zult u schriftelijk op de hoogte gehouden worden van de vordering. Tenslotte ontvangt u een schriftelijk en met redenen omschreven oordeel. In het antwoord op uw klacht zal eveneens opgenomen worden binnen welke termijn eventuele maatregelen naar aanleiding van uw klacht zullen worden gerealiseerd. Wanneer u niet tevreden bent over de geboden oplossing dan kunt u uw klacht verder leiden naar onze bestuurder. Deze zal uw klacht middels eenzelfde procedure verder afhandelen.

Externe procedure

Wanneer de interne procedure niet naar tevredenheid verlopen is of wanneer er behoefte is aan direct onafhankelijk extern advies kunt u terecht bij de De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Klachten- en Geschillenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door deze Commissie. Voor informatie, advies en bemiddeling kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang, bereikbaar via www.klachtenloket-kinderopvang.nlĀ 

Klik hier voor ons klachtenreglement.