Kinderdagverblijven

In de kinderdagverblijven bieden wij dagopvang voor kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar. Veelal zijn de ouders/verzorgers van deze kinderen werkzaam buitenshuis of nemen deel aan een opleidings- of re-integratieproject.

Alle aandachtspunten betreffende de opvang van uw kind, eten, slapen, dagindeling eventuele bijzonderheden en huisregels van de locatie worden met u besproken in het intakegesprek met de pedagogisch medewerker (mentor) van de groep waar uw kind wordt aangemeld.

De kinderdagverblijven werken met zogeheten verticale groepen. In de verticale groepen worden baby’s en peuters (tot 4 jaar) gemixt. De begeleiding gebeurt door minimaal twee gekwalificeerde vaste pedagogisch medewerkers per groep van maximaal twaalf kinderen. Naast de ruime groepsruimtes van onze kinderdagverblijven hebben we ook extra speelruimten waar kinderen heerlijk kunnen spelen, zoals onder andere ravot-ruimten en speelzalen. Wanneer het weer het toelaat gaan wij met z’n allen naar buiten en kunnen de kinderen spelen op de speciaal ingerichte speelplaatsen.

Binnen onze kinderdagverblijven bieden we extra zorg aan de (taal)ontwikkeling voor kinderen die daarin extra gestimuleerd kunnen worden. Onze zorgcoördinator kan hierbij in overleg ondersteuning bieden. Wij hebben een prettige en groeiende samenwerking met basisscholen.

Overzicht locaties kinderdagverblijven