Inschrijven

Governance code

De maatschappelijke aandacht voor goed bestuur is al een aantal jaren groeiende. Sinds het najaar van 2009 beschikt de kinderopvang branche over een 'eigen' Governance Code. Deze code wordt ook door Kinderopvang Roermond nageleefd.

Bekijk versie 2019 van de governance code voor kinderopvang

Raad van Toezicht en Bestuur

Kinderopvang Roermond is een organisatie die werkt volgens een Raad van Toezicht-model. Toezicht houden, meedenken, met raad en advies terzijde staan van de bestuurder, werkgeverschap voor de bestuurder en verantwoording afleggen: dat zijn kort samengevat de taken van de Raad van Toezicht van Kinderopvang Roermond.

De leden van de Raad van Toezicht volgen het functioneren van Kinderopvang Roermond en van de bestuurder alert en kritisch. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen die Kinderopvang Roermond heeft en ze houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Kinderopvang Roermond de komende jaren nodig heeft. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vier leden:

  • Pascal Penders, voorzitter
  • Anita Geurts -van Lokum MBA, lid
  • Vivian Mengelers, lid
  • Corrie van Diemen, lid

Bestuurder is Noëlle Bleize-Voncken.

De integrale tekst van de Governance Code Kinderopvang vindt u hier.

Afwijken van de Governance Code Kinderopvang

Afwijken van de code mag volgens het principe: “pas toe of leg uit”. Wijk je van de code af leg dan uit waaruit die afwijking bestaat en waarom je dat doet. De Raad van Toezicht heeft besloten om niet te kiezen voor de invoering van een zogenaamde “Klokkenluiders regeling”. In die regeling wordt vastgelegd dat vermeende onregelmatigheden in het functioneren van het Bestuur worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daar de Raad van Toezicht jaarlijks, in de overleggen met het Bestuur, zowel de Centrale Oudercommissie als ook de Ondernemingsraad hoort, acht zij een separate regeling daarnaast overbodig. Daarnaast is een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan onze organisatie verbonden aan wie onregelmatigheden gemeld kunnen worden.