Inschrijven

Wijziging doorgeven tussenschoolse opvang

Wijzigingen dienen uiterlijk één maand voor de betreffende datum schriftelijk aangevraagd te worden middels dit formulier. Het is niet vanzelfsprekend dat uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen mogelijk is. Indien de door u aangevraagde wijziging door kan gaan, ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging.


Gegevens kind

Persoonlijke gegevens ouders/verzorgers

Wat wilt u wijzigen?

Geef hieronder de dagen aan:

Omschrijf hier de exacte wijziging:*


Dit wijzigingsverzoek minimaal een maand voor de wijzigingsdatum inleveren.

Opmerkingen