Inschrijven

Inschrijven peuteropvang

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om uw kind in te schrijven bij een peutergroep van Stichting Kinderopvang Roermond.


Persoonlijke gegevens ouder/verzorger 1

Persoonlijke gegevens ouder/verzorger 2 (optioneel)

Gegevens kind

Gewenste opvanglocatie en dagdelen

Wij verzoeken u hieronder de dagdelen aan te geven waarop u uw kind wenst te brengen naar de peuteropvang (minimaal 2 dagdelen).Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per aanvraag per kind (m.u.v. doorstroom kdv naar bso). Het inschrijfgeld wordt gelijktijdig met de eerste factuur geïncasseerd.

Betalingswijze

Bij voorkeur betaalt u per automatische incasso. Bij betaling door middel van overschrijving ontvangt u een factuur en brengen wij administratiekosten in rekening. De factuur dient u binnen 14 dagen te betalen, onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer. U ontvangt twee maal per jaar een overzicht van de gefactureerde bedragen, indien u een automatische incasso heeft afgegeven.


Hoe weet u van ons bestaan?
Opmerkingen

Toestemming

In het kader van de zorg ten behoeve van uw peuter werken wij samen met de basisscholen en de jeugdgezondheidszorg. Teneinde deze zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen, wisselen wij met deze instellingen observatiegegevens uit met betrekking tot de taalkundige- en sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. U kunt te allen tijde kennis nemen van deze informatie. Mocht u bezwaar hebben tegen deze informatieverstrekking, verzoeken wij u ons dit vooraf schriftelijk mede te delen.