Inschrijven

Inschrijven kinderdagverblijf

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om uw kind in te schrijven bij een kinderdagverblijf van Stichting Kinderopvang Roermond.


Persoonlijke gegevens ouder/verzorger 1

Persoonlijke gegevens ouder/verzorger 2 (optioneel)

Gegevens kind

Gewenste opvanglocatie en dagdelen

Het kan voorkomen dat er bij de locatie van uw voorkeur geen plaats is. In dat geval overleggen wij met u om een passend alternatief voor uw kind te vinden.

Gewenste opvang:

De kinderdagverblijven (KDV) zijn geopend van 07.30 tot 18.30 uur. Bij halve dagopvang eindigt de ochtend om 13.00 uur en begint de middag om 13.00 uur. Een hele dag biedt 11 uur opvang en een halve dag 5,5 uur.


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per aanvraag per kind (m.u.v. doorstroom kdv naar bso). Het inschrijfgeld wordt gelijktijdig met de eerste factuur geïncasseerd.

Betalingswijze

Bij voorkeur betaalt u per automatische incasso. Bij betaling door middel van overschrijving ontvangt u een factuur. Deze factuur dient u binnen 14 dagen te betalen, onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer. U ontvangt aan het einde van het jaar een overzicht van alle gefactureerde bedragen.


Hoe weet u van ons bestaan?
Opmerkingen