Inschrijven

Inschrijven buitenschoolse opvang

Persoonlijke gegevens ouder/verzorger 1

Persoonlijke gegevens ouder/verzorger 2 (optioneel)

Gegevens kind

Gewenste opvanglocatie en dagdelen

Het kan voorkomen dat er bij de locatie van uw voorkeur geen plaats is. In dat geval overleggen wij met u om een passend alternatief voor uw kind te vinden.

Vul hieronder het gewenste arrangement in:


Vakantie opvang

Wij hanteren m.b.t. de vakantieopvang in onze arrangementen een afname van 5,5 uur bij een halve dag opvang en 11 uur bij een hele dag opvang.


Gegevens basisschool

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per aanvraag per kind (m.u.v. doorstroom kdv naar bso). Het inschrijfgeld wordt gelijktijdig met de eerste factuur geïncasseerd.

Betalingswijze

Bij voorkeur betaalt u per automatische incasso. Bij betaling door middel van overschrijving ontvangt u een factuur. Deze factuur dient u binnen 14 dagen te betalen, onder vermelding van het debiteuren- en factuurnummer. U ontvangt aan het einde van het jaar een overzicht van alle gefactureerde bedragen.


Hoe weet u van ons bestaan?
Opmerkingen